Get Adobe Flash player
ผู้บริหาร สสอ.น้ำขุ่น
13479297_526128830905561_680197426_n-large

นายอุทัย โมขทิพย์
สาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น

ผู้ช่วย สสอ.น้ำขุ่น
12nhk
นายจักรพันธ์ บุญส่ง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่น่าสนใจล่าสุด
  ข่าวสาระสุขภาพ

  ข่าวสดออนไลน์
  ปฎิทิน
  พฤษภาคม 2022
  จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

  บุคลากร รพ.สต.โคกสะอาด

  ขอแสดงความอาลัยยิ่ง
  แก่นายรัฐศาตร์ เครือคุณ
  ผู้วายชนม์

  ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด

  นางสาวอรญ ศรีสมุทร

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  นางสาวเกศสุดา พวงสุวรรณ

  จพ.ทันตสาธารณสุข

  นางสาวปัญญาพร ชมบ้านแพ้ว

  นักวิชาการสาธารณสุข

  นางเพียงตะวัน เนตรยัง

  พนักงานธุรการ

  นางชาตรี อุระเพ็ญ

  พนักงานผู้ช่วยทันตะ

  นางรัตนา พรมตา

  พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

  นางสาววัชรี นนชนะ

  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  นางรินดา คำภูมี

  พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

  ข้อมูลทั่วไป
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

  ประวัติความเป็นมา

          ตำบลโคกสะอาด อำเภน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นส่วนหนุ่งของอำเภอน้ำยืน ต่อมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้ประกาศแต่งตั้งอำเภอน้ำขุ่น และแยกอกจากอำเภอน้ำยืน ขึ้นตรงต่อกิ่งอำเภอน้ำขุ่น มีศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนโคกสะอาด และศูนย์สุขภาพชุมชนโนนยาง 
         สถานีอนามัยโคกสะอาด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยได้รับริจาคที่ดินจากชาวบ้าน (พ่ออ้ม วัฒนสิงห์)จำนวน 1 ไร่ 2 งาน ต่อมา ปี พ.ศ 2540 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่แบบอาคารทั่วไป ของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบัน และเม่อประมาณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2548 ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งกองทุนผ้าป่าสามัคคีเพื่อสุขภาพ ดำเนินการต่อเติมอาคารชั้นล่าง จนแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอาคารชั้นล่างในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2549 โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างได้ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้าน ปันนุบันได้รับการยกฐานะสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด

  สภาพทั่วไป

          สถานีอนามัยโคกสะอาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 115 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลน้ำยืน เป็นระยะทาง 24 กิโลเมตรห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำขุ่น ระยะทาง 15 กิโลเมตร ราษฏรบางส่วนอพยพมาจากอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ และอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาอีสานภาษาเมขรและส่วยตามลำดับ

   

  ลักษณะภูมิประเทศ

           ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่สลับเนินเขา มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ลักษณะภูมิสัณฐาน บริเวณพื้นที่จะเป็นเนินที่เกิดจากการไหลของธารลาวา โดยมีลักษณเป็นที่ลาดเชิงซ้อน ดินบริเวณนี้จะมีศักยภาพทางการเกษตรสูง ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพั’ของหินบะซอลต์ มีเทีอกเขาพนมดงรักกันพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาน ตลอดเส้นทางยุทธศาสตร์สายน้ำยืน-กันทรลักษ์

  อาณาเขต

  ทิศเหนือ จรด บ้านหนองดุม ตำบลไพบูลย์
  ทิศใต้ จรด บ้านโนนแสงเพชร ตำบลโคกสะอาด
  ทิศตะวันออก จรด บ้านตาเกา ตำบลตาเกา
  ทิศตะวันตก จรด บ้านตาเสก อำเภอกันทรลักษ์

  วิสัยทัศน์ (VISION)

  พัฒนาคุณภาพบริการ ได้มาตรฐาน ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ดี เทคโนโลยีฉับไว ราษฎร์-รัฐร่วมใจเป็นศูนย์สุขภาพที่ดีของประชาชน

  พันธกิจ(MISSION)

  • พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
  • พัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมบริการที่ดี
  • พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์ที่ดี และสวยงาม
  • พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เกิดความรวดเร็ว มีคุณภาพ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง
   

  เขตการปกครอง

  มีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
        1. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 1 ต.โคกสะอาด
        2. บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 2 ต.โคกสะอาด
        3. บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 ต.โคกสะอาด
        4. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ต.โคกสะอาด
        5. บ้านตาโกย หมู่ที่ 7 ต.โคกสะอาด
        6. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 9 ต.โคกสะอาด
        7. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 11 ต.โคกสะอาด
        8. บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ต.โคกสะอาด

  ข้อมูลประชากร

    ประชากรรวมทั้งหมด 4,048 คน แยกเป็น
       1. ชาย 2,026 คน
       2. หญิง 2,022 คน
      จำนวนหลังคาเรือน 851 หลังคาเรือน